ชื่อบริษัท    บริษัท ซัมเมอร์ โซลูชั่น จำกัด
SUMMER SOLUTION CO.,LTD.
ที่ตั้งสำนักงาน 41 หมู่ 3 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-5012103
โทรสาร 02-5012198
ก่อตั้งเมื่อ 13 มิถุนายน 2538
ผู้มีอำนาจลงนาม คุณสมชัย  นันทาภิรัตน์
ทุนจดทะเบียน 10,000,000.00    บาท
สถาบันการเงิน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการบริหาร คุณสมชัย  นันทาภิรัตน์
รูปแบบธุรกิจ
  • ผลิตและจำหน่ายท่อ HDPE ตรา SUM / FS
  • ผลิตและจำหน่ายท่อ RTRC ตรา SUPER RTRC
  • ตัวแทนจำหน่ายท่อ PP-R / PP-RCT ตรา BQ Rohrsysteme
  • ผลิตและจำหน่าย Preform Hardware ระบบโทรคมนาคม